ข้อมูลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

01ตราโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 1 ถนน สิงห์บุรี- สุพรรณบุรี
ตำบล จักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 036-813455 โทรสาร 036-543487 E-mail singhapahupra@gmail.com
website http://www.school.obec.go.th/singha47 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ดังนี้
ระดับชั้น จำนวน รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 53 46 99
มัธยมศึกษาปีที่ 2 56 39 95
มัธยมศึกษาปีที่ 3 48 38 86
มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 49 99
มัธยมศึกษาปีที่ 5 37 59 96
มัธยมศึกษาปีที่ 6 40 35 75
รวม 284 266 550
1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี้
1) ผู้บริหาร นายวิทยา สีหบุตร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
2) รองผู้อำนวยการจำนวน 1 คน
3) ครูผู้สอนจำนวน 28 คน
4) ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน
5) ลูกจ้างประจำ 3 คน
6) ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

2. คติพจน์ ปรัชญา สี สัญลักษณ์ ของโรงเรียน
คติพจน์

“นต.ถิ ปญ.ญา สมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า ชมพู
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชวนชม

f01

Advertisements

1 ตอบกลับที่ ข้อมูลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

  1. singhanunta พูดว่า:

    ดอกไม้สวยจัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s