สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ประเมิน 3H ผ่านดีมาก

คณะกรรมการการประเมินผล
การดำเนินงานตามจุดเน้น 3H โดย รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า และคณะ
IMG20130219003

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้กำหนดนโยบายจุดเน้น ๓ H ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการและได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสพม.๕ (MOU) นั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสพม. ๕ (MOU) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ในวันที่ ๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีคณะกรรมการร่วมประเมินโรงเรียน
หัวข้อ

นักเรียนดัง (High Quality Students จุดเน้นที่ ๑ นักเรียนดัง (๗ ตัวชี้วัด)
บุคลากรดี (High Quality Personals จุดเน้นที่ ๒ บุคลากรดี (๑๑ ตัวชี้วัด)
องค์กรเด่น (High Quality Organization จุดเน้นที่ ๓ องค์กรเด่น (๑๑ ตัวชี้วัด)
ผลการประเมินผ่านดีมาก
IMG20130221010
IMG20130218010
IMG20130218007
IMG20130205030
210620127401
IMG20121109030

IMG20130211001

Advertisements

เกี่ยวกับ singhanunta

ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s